METODA BUDOWY
ŻAGLÓWKI
Metoda budowy żaglówki pokazana została na przykładzie Nawo 383 Jolka. W analogiczny sposób budowane są takie konstrukcje jak Nawo 390 Mistral, Nawo 400 Bambi, Nawo 430 Spider Duet i Nawo 464 Sirocco.
Etapy budowy kadłuba żaglówki wymienione są poniżej:
1. Wycinamy ze sklejki elementy tworzące płaty poszycia i pokładu.
2. Wycinamy pozostałe elementy tworzące zestaw trzonowy, płetwę balastową i jarzmo steru.
3. Łączymy przez sklejanie i zalaminowywanie łączeń pary elementów tworzących płaty poszycia oraz przednią część pokładu.
4. Zszywamy co kilkanaście centymetrów drutem miedzianym płaty poszycia i pawęż.
5. Wstawiamy i wlaminowujemy uprzednio wykonany i złożony zestaw trzonowy, tj. stępkę ze skrzynią mieczową i gniazdem masztu, grodzie i ścianki.
6. Zalaminowujemy połączenia wewnętrzne paskami maty szklanej przesączonymi żywicą poliestrową.
7. Zeszlifowujemy druty i krawędzie połączeń z zewnątrz i zalaminowujemy je jak poprzednie (zaleca się oblaminowanie całego kadłuba - bez pokładu).

8. Pozostaje nam zamontowanie wzdłużników, pokładników, wanny kokpitowej i pokładu.
9. Całość pokrywamy lakierem poliuretanowym.
W ten sposób możliwe jest wykonanie kadłuba żaglówki w bardzo krótkim czasie.
www.jachty.p-net.pl